Mějte účty za energie pod KONTROLOU!

EVIDUJTE SPOTŘEBU PLYNU, ELEKTŘINY A VODY ONLINE

Kontrola vyúčtování, záloh na energie, rozpis a přehled spotřeby, distribuční poplatky, teploty a spotové ceny

Google Play App Store

Hlavní funkce aplikace

Bez průběžné informace o vaší spotřebě je velmi těžké šetřit. Když člověk dostane jasnou informaci, kolik ho stojí určité období, je schopen změnit své chování. Ideálním příkladem je měření plynu v topné sezoně, kdy náš klient vidí průběh spotřeby v jednotlivých dnech a díky tomu si uvědomí, kolik vytápění objektů stojí, a motivuje ho to k šetření – úhradou měsíčních záloh za plyn zálohujeme celý rok, ale cca 80 % spotřeby máme v topné sezoně. Aplikace na základě zadaných údajů z plynoměru, elektroměru a vodoměru propočítá historii spotřeb a zároveň predikuje spotřebu v následujícím období. Tyto údaje pomáhají udržet spotřebu energií, tak aby nedocházelo k likvidačním nedoplatkům.

Odečty plynu, elektřiny a vody

Zadáváním spotřeby získáte přehled o průběhu a hodnotě Vaší spotřeby energie.

Statistické souhrny

Sumarizační přehledy spotřeby energie za objekty a spotřebiče.

Grafy

Grafické porovnání spotřeby komodit v čase versus teplota.

Online přehled

V každém okamžiku reálný přehled spotřeby.

Kontrola záloh na energie

Na jednom místě pravidelná kontrola vašich záloh oproti reálné spotřebě.

Historie spotřeby

Aplikace na základě otopových křivek dopočítává historickou spotřebu.

Optimalizace spotřeby plynu

Víte, jakou spotřebu plynu máte v zimě? Na základě odečtů uvidíte průběh spotřeby v čase a díky této informaci budete moct začít šetřit v době, kdy je spotřeba největší.

 • Zadávání odečtů, kdykoliv si vzpomenete.
 • Systém rozpočítá spotřebu plynu od odečtu k odečtu.
 • Výpočet reálné ceny plynu v období, které vás zajímá.
 • Výpočet ceny plynu u ceníků se spotovou cenou.
 • V aplikaci je zohledněna stropní cena nařízením vlády ČR.

Normalizovaná TDD křivka je rozdělení spotřeby do jednotlivých dnů v roce podle způsobu využívání plynu.

Optimalizace spotřeby elektřiny

Mějte svoje náklady za elektřinu pod kontrolou. Na základě odečtu vám vypočítáme reálné náklady na elektřinu, které porovnáme s výší zálohy.

 • Evidujte si reálnou spotřebu elektřiny kdykoliv.
 • Rozdělíme vám spotřebu elektřiny od odečtu k odečtu.
 • Dle normalizované TDD křivky* rozdělíme spotřebu elektřiny v čase.
 • Výpočet ceny dle spotové ceny.
 • Srovnáme vám reálné náklady se zálohou, kterou za elektřinu platíte.
 • V aplikaci je zohledněna stropní cena nařízením vlády ČR.

*Normalizovaná TDD křivka je rozdělení spotřeby do jednotlivých dnů a hodin v roce podle způsobu využívání elektřiny.

Evidujte si spotřebu vody

Máme v systému aktuální ceny vody pro všechna města v ČR. Stačí pouze zadat odečet a my vám spočítáme, kolik vás voda stála a kolik jste jí spotřebovali.

 • Aktuální ceny vodného a stočného pro obce v ČR.
 • Výpočet reálné ceny vůči zálohám.
 • Zjistěte díky odečtům jestli vám uniká voda.

Náš tip : Pokud je to možné vypněte na 24 hodin veškeré kohoutky a přívody vody a zaznamenejte si do aplikace spotřebu před a poté. Takto velmi snadno zjistíte, zda vám někde v bytě nebo v domě neprosakuje voda.

Kapající kohoutky nebo protékající přívody vody vám mohou spotřebu vody zvýšit i o 20–30 % za rok!

Kdo měří, ten šetří

Bez průběžné informace o vaší spotřebě je velmi těžké šetřit. Když člověk dostane jasnou informaci, kolik ho stojí určité období, je schopen změnit své chování. Ideálním příkladem je měření plynu v topné sezoně, kdy náš klient vidí průběh spotřeby v jednotlivých dnech a díky tomu si uvědomí, kolik topení stojí, a motivuje ho to k šetření – platbami za plyn zálohujeme celý rok, ale cca 80 % spotřeby máme v topné sezoně.

Naše aplikace vám průběžně porovnává reálné zálohy oproti reálné spotřebě, proto u vašeho dodavatele energií nebudete na konci zúčtovacího období nemile překvapeni vysokými nedoplatky.

 • Mějte svoje náklady na energie pod kontrolou
 • Porovnejte svoje náklady oproti zálohám na energie
 • Nespoléhejte na nastavení záloh podle svého dodavatele energií
 • Díky informaci o nákladech za energie dokáže člověk změnit své chování
 • Mějte pod kontrolou spotové ceny energií

Ceník

Náklady na používání této aplikace stojí méně než káva v běžné kavárně, ale díky informacím o spotřebě a reálných nákladech šetří i několik tisíc ročně.

Ceny jsou rozděleny podle počtu sledovaných odběrných míst.

Každý tarif je možno objednat minimálně na 3 měsíce.

Start

49 Kčza měsíc

Objednat

 • Evidence spotřeby
 • Výpočet dle spotové ceny
 • Výpočet dle zastropované ceny
 • Měření až 3 odběrných míst
 • Libovolný výběr komodity
 • Měření vody, plynu a elektřiny
 • Audit spotřeby

Business

99 Kčza měsíc

Objednat

 • Evidence spotřeby
 • Výpočet dle spotové ceny
 • Výpočet dle zastropované ceny
 • Měření až 10 odběrných míst
 • Libovolný výběr komodity
 • Měření vody, plynu a elektřiny
 • Aktuální ceny komodit
 • Audit spotřeby

Dálkové měření

350 Kčza rok

Objednat

 • Hodinové odečty
 • Komfortní získání dat
 • Výdrž baterie až 1 rok
 • Odečet vody, plynu a elektřiny
 • Snadná instalace
 • 95% pokrytí ČR
 • Nutnost zakoupit univerzální měřící zařízení od 2 190,-

Měřící zařízení

ElioT CLASSIC LoRaWAN

2 390,-

Objednat

APZ ZENNER LoRaWAN

990,-

Objednat

Plyn GX-NB LoRaWAN

1 990,-

Objednat

ElioT PRO Narrowband

4 240,-

Objednat

Nenabíjecí lithiová baterie

179 ,-

Objednat

Časté dotazy

Pokud vám není cokoliv jasné, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat na e-mailu info@evidujspotrebu.cz, ozveme se vám co nejdříve.

 • Jak aplikace počítá vývoj spotřeby?

  Aplikace modeluje vývoj spotřeby na základě TTD křivek. Tyto křivky jsou vyhlašovány jednou ročně energetickým úřadem ERU a jsou státem garantované.

 • Není potřeba zapisovat do aplikace data každý den, v případě nepravidelného zapisování spotřeb do aplikace se spotřeba automaticky dopočítá dle TDD křivek.

 • Aby aplikace počítala správně, je potřeba správně nastavit cenu za jednotku energie kWh nebo m³. Pokud cenu za jednotku neznáte, existuje několik variant – buď do aplikace nahrajete Vaší PDF fakturu a aplikace založí odběrné místo a cenu automaticky, nebo cenu vyberete z nabídky ceníků pro vašeho dodavatele energií.

Kontakt

Službu provozuje společnost M&S fair Agency s.r.o.

Adresa

Podolí 407
669 03 Brno

Telefon

+420 776 005 239

E-mail

info@evidujspotrebu.com

Pracovní doba

Po–Út: 8–17 hodin
So: 10–13 hodin

Loading
Your message has been sent. Thank you!

Obchodní podmínky pro užití aplikace

 • I. Obecná ustanovení
  • 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou vydané společností INCLUIDE JM s.r.o., IČ 04671643, sídlem Neumanna 168, 267 01 Králův Dvůr (dále jen „Poskytovatel“) pro používání webové či mobilní aplikace (dále jen „Aplikace“) a podrobněji upravují vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem aplikace.
  • 2. Poskytovatelem a provozovatelem Aplikace je Poskytovatel, který Aplikaci poskytuje Uživateli za měsíční poplatek účtovaný dle aktuální ceníku Poskytovatele a za podmínek níže uvedených.
  • 3. Uživatelem se rozumí každý registrovaný uživatel Aplikace.
  • 4. Užíváním Aplikace Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito OP.
  • 5. Pro užívání Aplikace je nutno vytvořit Uživatelský účet, který se skládá z uživatelského jména a hesla.
 • II. Služba Aplikace a podmínky užívání
  • 1. Aplikace slouží k soukromému orientačnímu sledování spotřeby elektrické energie, plynu a vody na základě Uživatelem vložených stavů měřitel jednotlivých komodit u jednotlivých odměrných míst a současně sledování ceny za spotřebované komodity dle Uživatelem uvedené ceny za jednotku komodity a sledování aktuálního stavu doplatků či nedoplatku dle Uživatelem vložených záloh za její dodávku.
  • 2. Pro užívaní Aplikace je nutno uhradit měsíční poplatek, který opravňuje Uživatele užívat aplikaci v předem stanoveném rozsahu. Poskytovatel si vyhrazuje právo určovat rozsah užívání aplikace v souvislosti s různými výšemi poplatku a rovněž si vyhrazuje právo uvádět časově omezené zvýhodněné propagační nabídky k užívání Aplikace, a to jednak formou slevy či zpřístupnění Aplikace Uživateli po omezený časový úsek zdarma.
  • 3. Poskytovatel neodpovídá za správnost a úplnost poskytnutých informací a současně uvádí, že data z Aplikace netvoří podklad pro případnou reklamaci u jednotlivých dodavatelů energií.
 • III. Práva a povinnost Poskytovatele
  • 1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek uvedených v těchto podmínkách:
   • a. nejpozději do 24 hodin od uhrazení poplatku zpřístupnit Uživateli Aplikaci
   • b. poskytnout Uživateli oprávnění k výkonu práva užít Aplikaci po stanovenou dobu užívání (nevýhradní licence),
   • c. provádět po dobu trvání smlouvy průběžnou správu Aplikace (patche, update),
   • d. provádět po dobu trvání smlouvy lokalizaci případných provozních incidentů a jejich odstraňování a řešení,
   • e. zajišťovat, aby data Uživatele byla dostatečně chráněna před jejich ztrátou, zneužitím či poškozením třetími osobami bez oprávněných autorizačních přístupů do Aplikace
  • 2. Poskytovatel je povinen zabezpečit funkčnost serveru pro přístup zákazníka k Aplikaci nepřetržitě, s tím, že je oprávněn funkčnost omezit či server zcela odstavit z důvodu údržby a oprav, na dobu nezbytně nutnou a dále v důsledku vyšší moci (tj. neodvratitelné a/nebo nepředvídatelné překážky plnění závazku poskytovatele jakékoliv povahy, zejména živelné katastrofy, havárie, problém s datovou sítí a tokem dat, apod.). Za takové omezení nebo přerušení provozu serveru nenese poskytovatel odpovědnost. V případě, že z uvedených důvodů dojde k většímu omezení přístupu k Aplikaci a zákazník takové větší omezení namítne u poskytovatele do dvou (2) pracovních dnů od jeho skončení písemně nebo na kontaktní, výše uvedený email a současně požádá o kompenzaci, poskytovatel zákazníkovi poskytne kompenzaci tím, že o čas ekvivalentní době omezení bezplatně prodlouží zákazníkovi právo používat Aplikaci. Kromě uvedené kompenzace zákazníkovi nenáleží žádná jiná náhrada, sleva či jakékoli jiné plnění ze strany poskytovatele.
  • 3. Aplikace je vlastnictvím poskytovatele, který k ní vykonává příslušná majetková autorská práva, SW aplikace požívá autorskoprávní ochrany dle § 2 odst. 2 z.č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Uživatel nesmí jakkoli dekompilovat, kopírovat, zveřejňovat, prodávat ani jinak šířit software a datové struktury, které jsou součástí Aplikace. Poskytovatel je oprávněn užívat SW aplikaci bez omezení a je oprávněn poskytovat je k užívání i jiným osobám formou nevýhradní licence.
  • 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo Uživatelský účet kdykoliv pozastavit či zrušit, a to i bez udání důvodu.
  • 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo provozování Aplikace, kdykoliv ukončit, při čemž se zavazuje toto oznámit Uživateli v prostředí aplikace, a to nejpozději 30 dnů před ukončením provozování Aplikace při čemž umožní Uživateli export jeho dat ve formátu CSV v přiměřené lhůtě před ukončením provozování Aplikace.
 • IV. Práva a povinnosti Uživatele
  • 1. Uživatel je povinen užívat aplikaci pouze za účelem uvedeným ve Čl. II odst. 1 těchto obchodních podmínek pro své soukromé účely a to tak, aby nepoškozoval dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele.
  • 2. Uživatel je povinen uchovávat své přihlašovací údaje jako důvěrné a odpovídá za každé užití svého Uživatelského účtu při čemž minimální požadovaný věk pro založení Uživatelského účtu je 18 let.
  • 3. Uživatel je oprávněn kdykoliv užívání Aplikace jednostranně ukončit, při čemž není oprávněn požadovat po Poskytovateli vrácení jakékoliv dříve provedené platby.
  • 4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že užívání Aplikace a přístup ke všem datům v ní obsaženým je možný pouze za trvání doby po kterou má Uživatel uhrazen poplatek za užívání Aplikace.
 • V. Zvláštní ustanovení pro Uživatele – spotřebitele
  • 1. Poskytovatel dále prohlašuje, že sjednaná cena služby Aplikace je cenou konečnou, kdy tato cena může být navýšena pouze o zákonem stanovenou sazbu DPH, případně měněna v rámci úpravy ceníku poskytovatele, s čímž je Poskytovatel povinen předem spotřebitele seznámit.
  • 2. Spotřebitel má právo odstoupit od užívání Aplikace, a to bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne zpřístupnění Aplikace Uživateli, a to prostou deaktivací uživatelského účtu. Poskytovatel je pak povinen vrátit veškeré finanční prostředky, které od spotřebitele obdržel ponížené o poměrnou část těchto prostředků odpovídající době, po kterou byl Uživatelský účet Uživatele přístupný.
  • 3. V případě, že mezi Poskytovatelem a spotřebitelem vznikne v rámci využívání Aplikace spor, který se nepodaří odstranit smírně, může se spotřebitel dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu – www.coi.cz).
 • VI. Ochrana osobních údajů
  • 1. Informace o zpracování osobních údajů Uživatele pro Aplikaci, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského Parlamen tu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, včetně jejich rozsahu a účelů zpracování, přehledu práv a povinností Uživatele i Poskytovatele a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce evidujspotrebu.cz
  • 2. Správcem osobních údajů Uživatele je Poskytovatel.
 • VII. Závěrečná ustanovení
  • 1. Poskytovatel vyhrazuje právo tyto OP či ceník jednostranně měnit nebo zcela nahradit novými OP. Oznámení, které bude obsahovat nové znění OP či ceníku a datum účinnosti této změny, doručí Poskytovatel Uživateli prostřednictvím Aplikace nejpozději 1 kalendářní měsíc před stanovenou účinností změny. V případě, že Uživatel nesouhlasí s navrženou změnou OP či ceníku, může užívání Aplikace kdykoliv ukončit. V případě, že bude Uživatel užívat Aplikaci i po datu účinnosti změny OP či ceníku, platí, že s novým zněním souhlasí.
  • 2. Poskytovatel neodpovídá za majetkovou či nemajetkovou újmu, která případně Uživateli vznikne v souvislosti s užíváním Aplikace, zejména pak v souvislosti s výpadkem Aplikace, za následky zpřístupnění Uživatelského účtu třetí osobě Uživatelem, za následky úniku uživatelských dat způsobené závadným stavem zařízení, softwaru nebo připojení využitých pro přístup do Aplikace nebo za následky zneužití Aplikace třetí osobou.
  • 3. Rozhodné právo. Tyto Podmínky používání se řídí právním řádem České republiky.
  • 4. Zachování platnosti. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání posouzeno jako neplatné, nelegální nebo nevymahatelné, zůstane platnost, legálnost a vymahatelnost všech ostatních ustanovení beze změny.
 • VIII. Mimosoudní řešení sporů
  • 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  • 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
  • 4. Zachování platnosti. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek používání posouzeno jako neplatné, nelegální nebo nevymahatelné, zůstane platnost, legálnost a vymahatelnost všech ostatních ustanovení beze změny.

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů Poskytovatele aplikace

obchodní firma: INCLUIDE JM s.r.o.(dále jen INC)

sídlo: Neumannova 168

Králův Dvůr, 267 01

IČ: 04671643

 • Zajištění informační povinnosti správce osobních údajů
  • Zásady ochrany a zpracování osobních údajů INC jsou vydány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti správce osobních údajů dle čl. 13 GDPR.
 • Rozsah zpracování osobních údajů - kategorie osobních údajů
  • Společností INC jako správcem osobních údajů (a v některých méně častých případech i jako zpracovatelem), může dojít v souladu se základními principy zpracování osobních údajů (zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování, účelové omezení, minimalizace osobních údajů, přesnost a aktuálnost, omezení uložení, integrita a důvěrnost) a za splnění níže uvedených podmínek ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.
 • 1. Identifikační údaje a adresní údaje
  • Takovými údaji jsou zejména titul, jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, název obchodní firmy, datum narození, IČ, DIČ, fakturační adresa, čísla předložených identifikačních dokladů a jejich kopie (veškeré údaje, které nelze kopírovat, jsou na kopiích dokladů začerněny), bankovní spojení, podpis.
 • 2. Kontaktní údaje
  • Takovými údaji jsou zejména kontaktní e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresa.
 • 4. Provozní údaje
  • Jedná se o údaje vznikající při přímé komunikaci mezi INC a subjektem údajů, zejména údaje pro účely porovnání cen energií v rámci stávajících dodavatelů energií, vyhodnocení nejlepší alternativy, poradenství a poskytování informací ohledně procesu žádosti o lepší podmínky. Dále pak o údaje pro potřeby účtování a plnění zákonných povinností INC a o údaje zpracovávané pro řešení případných sporů plynoucích z konkrétních kontraktů.
 • 5. Údaje zpracované na základě souhlasu subjektu údajů
  • Jedná se o zpracování osobních údajů, které není nezbytně nutné k plnění smlouvy, zákonných povinností správce či ochranu oprávněných zájmů INC Účelem jejich zpracování, zvláště pak při zpracování na základě Souhlasu pro obchodní účely, je zlepšení, zrychlení a zvýšení kvality vzájemné komunikace a poskytovaných služeb ze strany INC Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány jen po dobu platnosti tohoto souhlasu. Udělení souhlasu je kdykoliv odvolatelné.
 • Zdroje osobních údajů
  • Osobní údaje poskytuje subjekt osobních údajů správci osobních údajů pro stanovené účely na základě právních důvodů zpracování včetně souhlasu. Zdrojem osobních údajů jsou pro stanovené účely v nezbytné míře i údaje dostupné z regulérně provozovaných registrů, zejména obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík a centrální evidence exekucí.
 • Účely a právní důvody zpracování osobních údajů
  • Od účelu zpracování se odvíjí rozsah zpracovávaných údajů. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy nebo oprávněného zájmu INC či na základě zákona, a to vše bez souhlasu subjektu osobních údajů. Pro jiné účely může dojít ke zpracování osobních údajů pouze na základě souhlasu.
  • 1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů INC
   Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností INC a ochranu oprávněných zájmů INC je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné provádět kontraktaci, poskytovat služby ani řádně plnit zákonné povinnosti. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Jedná se zejména o tyto dílčí účely: plnění účetních a daňových povinností (plnění zákonných povinností), vyúčtování (plnění smlouvy), vymáhání pohledávek a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem), ochrana a správa majetku, zejména vedení evidencí, které je INC jako zaměstnavatel povinen vést k prokázání daňové znatelnosti výdajů (oprávněný zájem), života a zdraví (oprávněný zájem), zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv společnosti INC (oprávněný zájem), účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby přestupkového, správního řízení, trestního řízení apod. a pro naplnění povinnosti součinnosti se státními orgány České republiky včetně Policie České republiky (plnění zákonných povinností).
  • 2. Zpracovávání údajů INC se souhlasem
   INC se souhlasem subjektu údajů může zpracovávat některé údaje nad rámec nutný k plnění smlouvy a taktéž pro obchodní účely, a to na základě Souhlasu pro obchodní účely, pro vytvoření vhodné nabídky dodavatele, a to M&S fair Agency s.r.o. pro poskytování služeb společnosti INC klientovi, pro zlepšení kvality služeb a pro případné zrychlení a zlepšení úrovně vzájemné komunikace. Konkrétní forma/formy – např. telefonicky, písemně, prostřednictvím internetové reklamy, formou elektronické komunikace, je v dispozici subjektu osobních údajů, který případný souhlas uděluje. Správce provádí pro oslovení klientů s vhodnými nabídkami pouze nezbytně nutné zpracování. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a kdykoli odvolatelné. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany INC pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů. Obchodní sdělení lze cílit jednak na kontakty klientů/stávajících zákazníků z titulu oprávněného zájmu správce osobních údajů a to jen do doby vyslovení případného nesouhlasu klienta/stávajícího zákazníka. Nebo na základě platného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. Obchodní sdělení vždy skýtají možnost odmítnutí přijímání dalších obchodních sdělení.
 • Doby zpracování osobních údajů
  • Osobní údaje pro činnosti INC, jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány, likvidovány v řádných lhůtách. U klientů INC je společnost INC oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v databázi klientů jejich základní identifikační, adresní, kontaktní údaje i ostatní a provozní údaje po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společností INC Jsou-li vystavovány správcem údajů faktury dle zákona o dani z přidané hodnoty, jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou návazně po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné smlouvy.
 • Režim osobních údajů poskytnutých v rámci jednání, které nevedlo k uzavření smlouvy
  • V případě jednání mezi společností INC a potenciálním zájemcem o uzavření smlouvy, které nebylo zakončeno uzavřením smlouvy, je společnost INC oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od ukončení příslušného jednání
 • Ostatní příjemci osobních údajů
  • Společnost INC při plnění svých závazků a povinností využívá odborné služby jiných subjektů. Pokud tito zpracovávají osobní údaje předané od společnosti INC mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů udělených společností INC Může jít zejména o činnost účetního, daňového poradce, auditora, advokáta, správce IT systému apod. Se všemi takovými subjekty uzavírá INC smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů, odpovídající evropskému standardu. Pro realizaci své činnosti využívá společnost INC spolupráci s extermíni partnery, kteří jsou v postavení správce osobních údajů nebo/i zpracovatele osobních údajů. Těmto subjektům může společnost INC předávat osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu, určeném účelem dané agendy a po předchozím prověření zajištění ochrany osobních údajů na úrovni evropských standardů ze strany těchto subjektů. Společnost INC v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.
 • Kategorie zpracovatelů, správců a dalších příjemců osobních údajů
  • Společnost INC vede aktuální seznam jednotlivých kategorií zpracovatelů, správců a dalších příjemců osobních údajů, u kterých může dojít ke zpracování osobních údajů subjektů údajů. Jedná se zejména o poskytovatele účetních, daňových, finančních a právních služeb a poradenství, IT služeb, servisních a technických služeb, poštovních služeb, případné zplnomocněné subjekty, orgány státní správy, dodavatelé energií, a to M&S fair Agency s.r.o
 • Předávání osobních údajů do jiných států v rámci EU
  • Společnost INC nepředává osobní údaje do další země v rámci EU.
 • Předávání osobních údajů do třetích zemí
  • Společnost INC nepředává osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci mimo rámec EU.
 • Způsoby zpracování osobních údajů
  • Společnost INC zpracovává osobní údaje manuálním způsobem i automatizovaně a vede řádnou evidenci takových činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů
 • Informace o právech subjektů údajů
  • 1. Právo na přístup k osobním údajům
   Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti INC potvrzení o zpracování osobních údajů, právo na informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, jež jsou zpracovávány. Dále pak o příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupňovány a o době zpracování. Dále má subjekt údajů právo požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, týkajících se subjektu údajů, nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování. Může si vyžádat kopii osobních údajů, přičemž v případě opakované žádosti bude společnost INC oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
  • 2. Právo na opravu nepřesných údajů
   Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, resp. na doplnění neúplných osobních údajů, které o něm společnost INC zpracovává. Subjekt údajů má vůči správci údajů adekvátní povinnost oznamovat změnu svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.
  • 3. Právo na výmaz
   Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost INC neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost INC má nastaveny mechanismy pro výmaz osobních údajů, kdy pominul účel, jež určoval rozsah a parametry zpracování osobních údajů.
  • 4. Právo na omezení zpracování
   Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.
  • 5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
   Subjekt údajů má také dle čl. 19 GDPR právo na oznámení ze strany společnosti INC v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů.
  • 6. Právo na přenositelnost osobních údajů
   Čl. 20 GDPR přiznává subjektu údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat INC o předání těchto údajů jinému správci. Žádosti nelze vyhovět, pokud by v konkrétním případě mohlo dojít k negativnímu dotčení práv a svobod třetích subjektů.
  • 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
   Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti INC. Je na společnosti INC, aby prokázala existenci oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. V opačném případě společnost INC zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
  • 8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
   Souhlas se zpracováním osobních údajů je kdykoli odvolatelný, a to stejně jednoduchou formou, jakou byl udělen.
  • 9. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování
   Subjekt osobních údajů má právo nebýt předmětem rozhodování, založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt osobních údajů právní účinky
 • Automatizované rozhodování
  • Společnost INC neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.
 • Kontakty na vedení agendy ochrany OÚ INC
  • Na níže uvedených kontaktech mohou subjekty osobních údajů realizovat možnost uplatnění svých práv, a to písemnou či elektronickou formou.

   Adresa: Neumannova 168, Králův Dvůr, 267 01

   E-mailová adresa: info@evidujspotrebu.cz web: www.evidujspotrebu.cz

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
  • Subjekt údajů má právo podat stížnost a obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz
 • Účinnost a aktualizace Zásad o ochraně a zpracování osobních údajů
  • Zásady ochrany a zpracování osobních údajů firmy INC podléhají průběžné aktualizaci, vždy s uvedením pořadového čísla aktualizace a termínu jejího uskutečnění.

   Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů firmy INC nabývají účinnosti dnem zveřejnění, tj. 2.11.2022